Zmiana właściciela domeny - Cesja domeny

Aby zmienić właściciela domeny (cesja) należy:

Założyć nowego abonenta na firmę bądź osobę przejmującą prawa do domeny.
Rejestracja nowego abonenta

Zalogować się do panelu zarządzania domenami abonenta zrzekającego się praw.
Logowanie do panelu zarządzania domeną

Z menu po lewej stronie z sekcji Domeny wybieramy Zarejestrowane. Wyświetli się tabela, w której należy zaznaczyć domeny, które mają zmienić właściciela, a następnie zatwierdzić przyciskiem Wyślij. Zgodnie z wybraną opcją kody cesji zostaną wysłane na wskazany adres e-mail lub adres abonenta.

Otrzymane w wiadomości e-mail kody prześlij abonentowi, który ma przejąć prawo do domeny.
W panelu abonenta przejmującego prawo do domeny w sekcji Transfer Domen wybieramy E-cesja domeny, a następnie wpisujemy nazwę domeny oraz otrzymany drogą elektroniczną kod cesji. Potwierdzamy przyciskiem Rozpocznij, co spowoduje wysyłanie do obu stron wiadomości e-mail zawierających linki do akceptacji cesji.
Procedura uruchomiona zostaje na okres 14 dni. Jeśli w tym czasie któraś ze stron nie potwierdzi cesji poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-mail, cesja zostanie anulowana i będzie wymagała wygenerowania na nowo kodów cesji.
Aktualny status cesji można sprawdzić w panelu abonenta w sekcji Transfer Domen -> E-cesja domeny. Jest też możliwość ponownego wysłania wiadomości z potwierdzeniem chęci cesji lub anulowania procesu.
Inne zagadnienia związane z tym tematem:
Adres
WebReklama

ul. Białostocka 24 lok. 111

03-741 Warszawa

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
Śledź nas
©WebReklama Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved.