Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego

Poniżej przedstawiamy sposób w jaki należy skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook Express. Po przejściu 10 prostych kroków konfiguracji konta pocztowego można już odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną. Prezentowana konfiguracja konta pocztowego pozwala na korzystanie z poczty e-mail w ramach usługi hostingowej świadczonej na serwerach WebReklamy w ramach domen klienta przypisanych do konta hostingowego (serwera).

Z górnego menu wybierz "Narzędzia" a następnie "Konta..."

Kliknij przycisk "Dodaj" i z menu po prawej stronie wybierz "Poczta..."

W pole "Nazwa wyświetlana" wprowadź tekst który będzie wyświetlany odbiorcom wiadomości pocztowych wysłanych przez Ciebie, kliknij "Dalej"

W pole "Adres e-mail" wprowadź pełny adres e-mail dla którego konfigurujesz konto pocztowe, kliknij "Dalej"

Wybierz typ serwera pocztowego (pole "Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer:") - WebReklama udostępnia serwery pocztowe obsługujące protokół POP3 oraz IMAP. Jako adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej wpisujemy nazwę domeny w której znajduje się konfigurowane konto pocztowe (np. dla adresu jan.kowalski@webreklama.pl będzie to webreklama.pl), kliknij przycisk "Dalej"

W pole "Nazwa Konta" wpisz pełny adres e-mail, w pole "Hasło" wpisz hasło zdefiniowane przy zakładaniu konta pocztowego na serwerze, możesz dodatkowo zaznaczyć pole "Zapamiętaj hasło", kliknij "Dalej"

Kliknij "Zakończ" Konto zostało poprawnie utworzone i można z niego odbierać pocztę.

Aby wysłyłać pocztę z nowo utworzonego konta potrzeba jeszcze skonfigurować połaczenie z serwerem poczty wychodzącej. Zaznacz nowo utworzone konto pocztowe i kliknij "Właściwości"

We właściwościach konta przejdź do zakładki "Serwery", zaznacz pole "Serwer wymaga uwierzytelnienia", kliknij "Ustawienia", w oknie które się pojawiło zaznacz opcję "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej"

Opcjonalnie, jeżeli w kroku 5 jako typ serwera pocztowego wybrałeś POP3, możesz skonfigurować pozostawienie pobranych wiadomości na serwerze (domyślnie pobrane wiadomości są kasowane z serwera pocztowego). Przejdź do zakładki "Zaawansowane" i zaznacz pole "Pozostaw kopie wiadomości na serwerze". Aby automatycznie usuwać wiadomości po upływie kilku dni zaznacz pole "Usuń z serwera po upływie X dni", a w miejsce X wprowadź żądana liczbę dni. Możliwe jest też kasowanie wiadomości dopiero po usunięciu jej w programie z folderu "Usuniętych elementów" - w tym celu należy zaznaczyć pole "Usuń z serwera po usunięciu z Elementów Usuniętych"

 

Jeśli korzystasz z poczty z sieci Telekomunikacji Polskiej niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych zmian aby wysyłać wiadomości email. Szczegółowo jest to opisane tutaj:

12345678910

Aktualna ocena: 6/10 - na podstawie 168 głosów.

Uzasadnij swoją ocenę

Anuluj

Inne zagadnienia związane z tym tematem:
Adres
WebReklama

ul. Białostocka 24 lok. 111

03-741 Warszawa

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
Śledź nas
©WebReklama Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved.